AURRENDAKO DOSTATZIA, DA OSASUNA BILATZIA

Lan konekin xakin arazi nai dut, Otxagabiko euskerazko dostak SARAZAITZUKO EUSKARAZ.

FEDERIKO GARRALDA. 1926

Aurrendako dostatzia...
- Mirrix-marrax.
- Andre saltua.
- Ardola.
- Bitxitxi.
- Kaputxanga.
- Txantxa bixkor.
- Basan tuta.
- Txulubita.
- Furrundesko.

Supazterreko dostak
- Alardina moxkordina.
- Arrai edo txipa.
- Amar amar alkate.
- Pipitakiak.